Monday, October 19, 2009

برنامه سالانه مجتمع آموزشی جمهوری اسلامی ایران مومبای

برنامه سالانه
مجتمع آموزشی جمهوری اسلامی ایران مومبای
مصوب شورای معلمان و شورای مدرسه


سال تحصیلی 89-1388
به نام خدا

توسعه و تقویت مدارس خارج از کشور همواره یکی از درخواســــتها و دغدغه های مسئولان بلند پایه نظام جمهوری اسلامی ایران بویژه مقام معظم رهبری در طی سالهای اخیر بوده است. این مهم بویژه در خصوص آن گروه از مدارس که فرزندان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در آن به تحصیل اشتغال دارند بارزتر می باشد.
مدرسه جمهوری اسلامی ایران در مومبـای که از گروه اخیر محــسوب می شود علیرغم تنگناها و کمبودهائی که در طی دو سال اخیر بویژه از لحاظ تامین کادر مورد نیاز خود روبرو بوده است. به لطف خداوند و کمک سرپرستی محترم توانسته است با استفاده از ظرفیت کادر آموزشی معلمان تبعی غیر فرهنگی و با حداکثر صرفه جویی در هزینه ها گام های موثری را در ارتقای اهداف آموزشی و پرورشی خود بردارد. استفاده از تمامی اوقات دانش آموزان، آموزش همزمان زبان انگلیسی در سطوح مختلف، انجام فعالیتهای فوق برنامه، اردوهای تفریـحی و آموزشی و غیـــره بخشی از این فعالیتـها بوده است در سال تحصیلی 89-88 نیز برغم همه تنگناها استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیتهای موجود در دستور کار قرار دارد و امید داریم بتوانیم سال جاری را نیز با موفقیت طی نمائیم. امیدواریم سرپرستی محترم و سایر مسئولان و والدین عزیز نیز در این راه دشوار چون گذشته مددکار مدرسه باشند.

مهر 1388- ایزد خواستی


برنامه های پیش بینی شده بقرار ذیل می باشد.

الف: شورای معلمان
تشکیل شورای معلمان بصورت منظم ماهانه در مدرسه
فعال بودن همه ی اعضای شورا در جلسات
طرح و بررسی مشکلات تربیتی و آموزشی دانش آموزان در شورا
طرح و ارائه موضوعات تربیتی در جلسات شورا توسط معلمان
عمل به پیشنهادات اعضا پس از بررسی های لازم و تصویب آنها
تعیین و اعلام موضوعات شورا از قبل

ب: انجمن اولیا و مربیان
برگزاری جلسات انجمن بصورت مرتب
بررسی موضوعات تربیتی مبتلا به دانش آموزان در خارج از کشور
استفاده از تخصص والدین در زمینه های مختلف
تشکیل بعضی از جلسات انجمن با حضور مادران دانش آموزان قبل از شروع امتحانات جهت آماده سازی دانش آموزان
برگزاری جلسات مشترک شورای معلمان و انجمن


ج: برنامه های آموزشی
تنظیم ساعات معلمان تدریس معلمان بطور تمام وقت (36 ساعت)
تنظیم دروس در برنامه هفتگی با رعایت توازن سنگین و سبکی درسها
تدریس زبان انگلیسی فوق برنامه در مقطع ابتدایی و راهمایی و متوسطه
استفاده از دو معلم متخصص زبان جهت استفاده بهینه در سطح مختلف زبان بویژه در جهت ارتقاء دانش آموزان جدید الورود

مسابقات و آزمون
طراحی و اجرای مسابقات علمی کتبی و شفاهی
تناسب سطح جایزه ها با نوع مسابقات
توجه بیشتر به کیفیت مسابقات نه کمیت آنها
طراحی و اجرای مسابقات بین دانش آموزان بمناسبت های مختلف با دستیابی هدفهای خاص ملی و مذهبی و افزایش توان ادراک دانش آموزان در راستای تربیت ایشان برای رسیدن به ارزشهای دینی و ملی
استفاده از ظرفیت های موجود در محل بویژه همسران کارگزاران نظام بصورت پاره وقت در دروس علوم مقطع راهنمایی و زیست شناسی و ریاضی و هندسه مقطع متوسطه
تهیه امکانات آموزشی و تدریس جهت دانش آموزان متوسطه در حد مقدورات با تامین هزینه ها توسط والدین آنها و همچنین با هماهنگی و مساعدت سرپرستی محترم و مدیریت مجتمع آموزشی پونا

ارزشیابی مستمر و پایانی
رعایت اصول و قواعد سنجش در برگزاری ارزشیابی مستمر و پایانی
توجه ویژه به ارزشیابی مستمر
برگزاری امتحانات نیم ترم در دو نوبت اول و دوم
توجه به اثرات سوء استفاده از امتحانات بیش از حد
توجه در ارزشیابی ها به بودجه بندی و بارم بندی کتاب
منظور از ارزشیابی مستمر فعالیتهای کلاسی است نه فقط انجام امتحانات کتبی
هماهنگی بین نمرات ارزشیابی پایانی و مستمر
اجرای ارزشیابی پایانی مطابق برنامه اعلامی از سرپرستی
توجه به این نکته که آموزش هدف امتحان است نه ایجاد دلهره و ترس
اجرای ارزشیابی پایانی مطابق برنامه اعلامی از سرپرستی یا برنامه تنظیمی در موعد مقّرر

تشویش و تنبیه
رعایت اصل تشویق و تنبیه با عمل ، جنس و سن دانش آمور
توجه به اثرات سوء افراط در تشویق و تنبیه
استفاده از کارت تشویق توسط معلمان
ایجاد هماهنگی لازم در تشویق و تنبیه بین معلمان
تلاش در جهت کم کردن فاصله بین عمل و تشویق
توجه به ضرورت بیشتر تشویق و تنبیه در مقطع ابتدایی
ختم نشدن همه ی فعالیتها به طرف جایزه

آموزشهای علمی
توجه تاثیر عمیق تر استفاده از امکانات آزمایشگاه و کارگاه در یادگیری
استفاده از رایانه برای آموزش بهتر بعضی از دروس (درصورت امکان)
استفاده بیشتر از وسایل کمک آموزشی و آزمایشگاه – نقشه های جغرافیایی در هنگام تدریس – بازدید از مراکز علوم و تحقیقات (مثلاً ستاره شناسی ) در رابطه با دروس علوم و جغرافیایی بسیار مفید است.


ارزیابی از کار معلمان
ارزیابی از کار معلم پایان هر سه ماه
میزان استفاده بیشتر از وسایل کمک آموزشی نقشه های جغرافیایی در هنگام تدریس مد نظر قرار گیرد.
ارزیابی از کار معلم پایان هر سه ماه در اختیار او قرار گیرد تا در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت قرار گیرد.
توجه به نظر والدین در سیستم ارزیابی معلمان
تشویق معلمان به خود ارزیابی
توجه و دقت نظر در ارزشیابی معلمان در تدریس درچند پایه و یا تدریس رشته های غیر مرتبط با در نظر گرفتن هنر معلمی در کشف ساده ترین ابزار برای ایجاد جذابیت و تعمیق آموزشی است.
انضباط
مسئولیت برقراری انضباط هفتگی توسط یکی از معلمان
استفاده از دانش آموزان در برقراری انضباط
برخورد انضباطی یکسان با دانش آموزان مختلف
مراقبت همه ی معلمان در هنگام مراسم عمومی بر مسائل انضباطی
مشاوره و راهنمایی برای دانش آموزان بی انضباط بطور موردی
آگاه کردن والدین از موارد بی انضباطی دانش آموزان در صورت لزوم
ارسال نمره و انضباط به همراه نمرات مستمر جهت اطلاع والدین
اهمیت وپیگیری غیبت و تاخیر دانش آموزان

د: برنامه های پرورشی

برنامه صبحگاهی
انجام برنامه صبحگاه بعنوان یک برنامه درسی مفید و موثر
استفاده از ظرفیت های دانش آموزان و معلمان جهت بهینه سازی صبحگاه
مشارکت همه ی دانش آموزان در برنامه های صبحگاهی
اجرای عناصر اصلی صبحگاه: قرائت قرآن (اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران – قرائت دعای فرج بطور دسته جمعی و ورزش صبحگاهی
تقسیم روزهای هفته برای اجرای برنامه صبحگاهی بین دختران و پسران
نظارت هریک از معلمان در برنامه صبحگاه بطور هفتگی
ملزم به رعایت نظم و ترتیب و انضباط بعنوان یک اصل اساسی در اجرای صبحگاه
ارائه مقالات متناسب با مناسبت ها توسط دانش آموزان در برنامه صبحگاه
گرامی داشت ایام و مناسبتها (دههٌ فجر – ایام محرم – هفته معلم و ...)
-توجه به موضوعات بهداشتی و حائز اهمیت قراردادن آنها .
برگزاری جشن شکرانه ی آموزش الفبا ( به خاطر نعمت با سواد شدن)
دعوت از روحانی در بعضی مناسبت های مذهبی.


کتابخانه
تفکیک کتابهای موجود بصورت موضوعی
تقویت انگیزه حضور در کتابخانه و رشد فرهنگ کتابخوانی
اداره کردن کتابخانه توسط دانش آموزان بصورت نوبتی
ارجاع دادن دانش آموزان به کتابخانه با توجه به مناسبتها و شناخت شخصیت های بزرگ جهان علمی و اسلامی برای بهره مندی از اندیشه های آن بزرگواران
تشویق به خلاصه نویسی کتابهای مختلف توسط دانش آموزان
بزرگداشت هفته کتاب
برگزاری مسابقات کتابخوانی
معرفی کتاب در برد مدرسه در حد مقدورات
تشویق دانش آموزان به نوشتن کتابهای کوچک علمی و داستانی
بازدید از کتابخانه خانه فرهنگ
برگزاری نمایشگاه کتابهای مربوط به انقلاب و دهه ی فجر

تربیت بدنی و ورزش
انجام مسابقات ورزشی در بخش معلمان و دانش آموزان
حضور فعال معلمان در ساعات ورزش بر انجام فعالیتهای ورزشی
استفاده از فضای باز ورزشی خارج از محیط در بعضی از ساعات ورزش


اردوها و بازدیدها
توجه بیشتر به اردوها با رعایت سلامتی دانش آموزان
توجه به موقعیت وشرایط فصلی در برنامه ریزی اردوهای دانش آموزی
توجه به جنبه های مختلف علمی – تفریحی ، هنری اردوهای دانش آموزی
درخواست گزارش از دانش آموزان در مورد مرکز بازدید شده
بازدید از مراکز آموزشی در صورت امکان
بهداشت فردی و روانی
کنترل بهداشت دانش آموزان بطور مستمر
نصب تذکرات بهداشتی در محیط مدرسه
استفاده از دانش آموزان بعنوان ماموران بهداشت
معاینه ی دانش اموزان توسط پزشک همانند سنوات قبل
ارائه مسائل بهداشتی به خانواده ها با استفاده از تراکتهای آموزشی
آماده کردن جعبه ی کمک های اولیه ی مدرسه
تشویق دانش آموزان به رعایت بهداشت کامل در محیط مدرسه و دستشویی ها
برگزاری جلسات آموزشی بهداشتی توسط و متخصص بهداشت و درمان


نماز جماعت
آماده کردن و زیبا سازی محیط نمازخانه
برگزاری مسابقاتی پیرامون نماز
نصب تراکتهای تبلیغاتی در مورد نماز در مکانهای مختلف
برگزاری جشن تلکیف در نمازخانه

*No comments:

Post a Comment